Keski-Suomen vesistöt ja niiden tilaSuuri osa Keski-Suomen vesistöistä kuuluu Kymijoen vesistöön.
Vesistöreitit

Keski-Suomen vesistöjen tila


Keski-Suomen alueen järvien pinta-alasta on luokituksessa mukana
noin 85 %, luokitus on tehty suuremmista järvistä lähtien. Laatuluokaltaan erinomaista (1) oli 47 %, hyvää (2) 43 %, tyydyttävää (3) 9 %, välttävää (4) 1 % ja huonoa 0,03 %.


Keski-Suomessa asuu hieman yli 260 000 ihmistä (arvio 31.12.1998) 16 250 maaneliökilometrin alueella. Alueen maapinta-alan osuus koko Suomen maa-alasta on 5,3 % ja väestön osuus koko maan väestöstä on 5,0 %. Keski-Suomea luonnehtivat runsaat vesivarat. Suomen sisävesistöistä on täällä 9,4 %.


Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen lohi- ja siikapitoisten koski- ja virtapaikat luettelon (Dnro1512/866/1997)mukaan löytyy Keski-Suomesta yhteensä 98 kpl jokea tai virtaa (osa koskista on niputettu yhteen). Omien laskujeni mukaan kalastajalle avoinna on Keski-Suomessa 36 jokea tai virtaa.


Sisämaassa järvien purkausuomat ovat muuttuneet. Esimerkiksi Keski-Suomen vesistöt ovat aikaisemmin laskeneet vetensä Merenkurkun ja Perämeren alueelle. Nyt ne laskevat vetensä Suomenlahteen.


Keski-Suomen vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus

Ympäristöhallinnon sivuilta/ Keski-Suomen ympäristökeskus http://www.vyh.fi/tila/ksu/vesi/laaturom.htm

Värikartta vesistön tilasta http://www.vyh.fi/tila/ksu/vesi/pintaves1.htm


© Jari Suuronen